Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την παρούσα πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων παρέχονται πληροφορίες σε σχέση με την συλλογή, αποθήκευση, χρήση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας η οποία γίνεται σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Υπεύθυνος επεξεργασίας – Επικοινωνία – Πληροφορίες

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (οδός Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, Τ.Κ. 17673), τηλέφωνα ( 30) 210 9227611, 210 9221739 – Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-17:00 Email: [email protected].

Για κάθε πληροφορία σχετικά με θέματα που αφορούν προσωπικά δεδομένα, όπως και για κάθε σχετικό αίτημά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην παραπάνω ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή στα παραπάνω τηλέφωνα.

Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Σβήνουμε το στίγμα. Στο λόγο μας»

Το έργο «Σβήνουμε το στίγμα. Στο λόγο μας» υλοποιείται από 01.06.2020 έως 31.5.2022 στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα διαχείρισης την ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ και εταίρους το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου και την Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα και σκοπό έχει να ενισχύσει την συνηγορία υπέρ των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες καθώς και να συμβάλει στον περιορισμό του στιγματιστικού μιντιακού και δημόσιου λόγου προσφέροντας εργαλεία άσκησης συνηγορίας και χρήσης ορθής γλώσσας για την κατάρριψη στερεοτύπων, την αποφυγή επικίνδυνων γενικεύσεων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων και την αποφυγή άκριτου αποκλεισμού. Το πρόγραμμα Active citizens fund χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants και στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ως φορέας διαχείρισης ενδέχεται να επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με όσα αναφέρουμε κατωτέρω.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, σε σχέση με το ανωτέρω αναφερόμενο έργο, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν στις δράσεις του έργου (κοινό, λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ομιλητές κ.α.), προσωπικού-συνεργατών και προμηθευτών για τις ανάγκες του έργου, καθώς και χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας. Για τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας διαβάστε παρακάτω («Επίσκεψη στην ιστοσελίδα – cookies»).

Επεξεργαζόμαστε μόνο προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε εσείς οι ίδιοι, όπως, κατά περίπτωση δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα/επάγγελμα, ηλικία), δεδομένα βιογραφικού (σπουδές, επαγγελματική δραστηριότητα, δημοσιεύματα, μελέτες και άρθρα σας κ.α.), δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) κ.α.

Σε κάθε περίπτωση συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.

Φωτογραφίες κλπ οπτικοακουστικό υλικό

Κατά την παρακολούθηση δημοσίων επιστημονικών εκδηλώσεων κλπ δράσεων του έργου ενδέχεται να φωτογραφηθείτε ή βιντεοσκοπηθείτε μεταξύ του κοινού ή ως ομιλητής, εισηγητής, συμμετέχων. Το υλικό αυτό παραμένει στο αρχείο μας, αλλά ενδέχεται περαιτέρω να αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα ή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ή να δημοσιευθεί σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειριζόμαστε. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να μας το δηλώσετε εγγράφως πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το υλικό αυτό να μην οδηγεί σε εύκολη ταυτοποίηση (π.χ. μακρινά πλάνα αίθουσας) και σε κάθε περίπτωση να μην θίγει τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Ακόμη κι αν δεν έχετε προβεί στην παραπάνω δήλωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ για την διαγραφή του υλικού που σας αφορά, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι της στιγμής αυτής επεξεργασίας.

Επίσης, μετά από ενημέρωσή σας και εφόσον το επιθυμείτε, ενδέχεται να συμμετέχετε σε ειδικό βίντεο (παραδοτέο του έργου) εκφράζοντας την άποψή σας για το στίγμα ή κάποιες εμπειρίες σας σε σχέση με αυτό. Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που προκύπτουν από το υλικό αυτό (διατήρηση αρχείου, κοινοποίηση στον διαχειριστή, ανάρτηση) θα ενημερωθείτε σχετικά και θα ζητηθεί η έγγραφη συμφωνία σας.

Σκοποί και νομιμότητα της επεξεργασίας

Η ενδεχόμενη επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων εξυπηρετεί κατά περίπτωση τους εξής σκοπούς – δράσεις του έργου:

α) την συμμετοχή σας κατόπιν αιτήματός σας ή/και σχετικής μεταξύ μας συμφωνίας, είτε ως κοινό είτε ως ομιλητές σε επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ενημερωτικές διαδικτυακές ή δια ζώσης εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια ημερίδες κ.λπ, την καταγραφή της παρουσία σας, εφόσον αυτό απαιτείται από τους διαχειριστές του προγράμματος και την χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης, όταν προβλέπονται

β) την έρευνα δια της επισκόπησης του τύπου (έντυπου, τηλεοπτικού, ηλεκτρονικού) και την επιστημονική ανάλυση για την αποτύπωση στερεοτύπων και «κώδικα» παρουσίασης του ψυχολογικού προφίλ ομάδων καθώς και τη δημιουργία-επικαιροποίηση-εμπλουτισμό οδηγού (σε έντυπη ή και ψηφιακή μορφή) για επαγγελματίες των ΜΜΕ με βάση τις μεταξύ μας συμβάσεις

γ) τη διερεύνηση της σύνδεσης στιγματιστικού/στερεοτυπικού λόγου και κοινωνικού αποκλεισμού μέσω οργάνωσης focus groups στα οποία ενδέχεται να συμμετέχετε εφόσον το επιθυμείτε και έχετε σχετική βιωματική εμπειρία, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μαζί σας

δ) την παρουσίαση βιωματικών ιστοριών (role models) μέσω λήψης-καταγραφής συνεντεύξεων ή βίντεο ήχου και εικόνας, όπου ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον και στην έκταση που το επιθυμείτε, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μαζί σας

ε) τη συγκέντρωση υπογραφών (petition) για την αποφυγή του στιγματισμού της ψυχικής υγείας μέσα από τα ΜΜΕ και την παράδοσή τους σε θεσμικές αρχές καθώς και την οργάνωση social media campaign κινητοποίησης πολιτών για αποφυγή χρήσης, κατασκευής ή αναπαραγωγής ειδήσεων, αυθαίρετων τοποθετήσεων κλπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατόπιν συμφωνίας σας

στ) τη δημιουργία εθελοντικής ομάδας συνηγορίας για την ενίσχυση της συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας, εφόσον δηλώσετε συμμετοχή και συμφωνήσετε σχετικά

ζ) την διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, του τύπου, θεσμικών αρχών κλπ.  πάνω σε θέματα αποφυγής του στίγματος, προώθησης της συνηγορίας κ.ο.κ.

η) την ενημέρωσή σας σε σχέση με δραστηριότητες, ενημερωτικές και επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει ή υποστηρίζει η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ στα πλαίσια των σκοπών της, κατόπιν δήλωσης ενδιαφέροντος – συγκατάθεσης εκ μέρους σας

θ) την εξυπηρέτηση των αναγκών των συμβάσεών μας με το προσωπικό, τους συνεργάτες μας ή τους προμηθευτές μας αναφορικά με το συγκεκριμένο έργο, καθώς και την ανταπόκρισή μας στις νόμιμες υποχρεώσεις μας

Ως νόμιμη βάση της επεξεργασίας για τους ανωτέρω σκοπούς είναι συνεπώς, κατά περίπτωση, είτε η μεταξύ μας σύμβαση-συμφωνία και η εξυπηρέτηση αυτής, είτε η συγκατάθεσή σας, εφόσον μας την παράσχετε, είτε τέλος η εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων μας, συνισταμένων στην υλοποίηση του παραπάνω έργου στα πλαίσια της συμφωνίας μας με τους διαχειριστές του προγράμματος και τους καταστατικούς σκοπούς μας, με απόλυτο πάντοτε σεβασμό και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα  δικαιώματα και οι ελευθερίες σας.

Παροχή συγκατάθεσης και ανάκλησή της

Σε σχέση με την έγγραφη συγκατάθεσή σας, είτε αυτή που μας έχετε τυχόν παράσχει, είτε αυτή που τυχόν σας ζητήσουμε και μας παράσχετε στο μέλλον για τους παραπάνω ή άλλους σκοπούς επεξεργασίας που θα σας γνωστοποιήσουμε, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της και χωρίς αυτό να έχει οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση ή να επηρεάζει τη σχέση που τυχόν έχουμε μαζί σας.

Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να γίνει εγγράφως στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικώς στην παραπάνω αναγραφόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση με θέμα ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ.

Αποδέκτες – Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

 Δεν κοινοποιούμε ούτε παραχωρούμε σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα, πλην των κατωτέρω αναφερόμενων περιπτώσεων

– σε περίπτωση που υποχρεωθούμε προς τούτο δυνάμει ελέγχου ή έρευνας από αρμόδια δημόσια αρχή σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον δίκαιο

– κατά την αποστολή στους διαχειριστές της χρηματοδότησης των παραδοτέων του έργου, όπου ενδέχεται να κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα από την ενδεχόμενη συμμετοχή σας σε εκδήλωση, ημερίδα, έρευνα, δημοσίευση κ.λπ. και μόνο στο βαθμό που αυτά απαιτούνται από τον διαχειριστή. Σε περίπτωση που η συμμετοχή σας σε κάποια δράση συνεπάγεται αυτομάτως την κοινοποίηση ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων – δεδομένων υγείας (όπως η λήψη υπηρεσιών ψυχικής υγείας), κοινοποιούνται τα ελάχιστα δυνατά δεδομένα (π.χ. αρχικά ονόματος). Ειδικώς στην περίπτωση του παραδοτέου βίντεο με εμπειρίες και απόψεις σας για το στίγμα, στο οποίο τυχόν συμμετέχετε, έχετε ενημερωθεί και συμφωνήσει για την κοινοποίηση αυτού στον διαχειριστή της χρηματοδότησης και για την ανάρτηση / δημοσίοποίησή του στην ιστοσελίδα μας ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, newsletter κλπ.

– σε περίπτωση μεταγενέστερου ελέγχου από τους διαχειριστές της χρηματοδότησης

Στους τρίτους-αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό μας και οι λοιποί συνεργάτες μας που τελούν υπό την εποπτεία μας, στους οποίους γίνονται γνωστά μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια των καθηκόντων τους, ενώ δεσμεύονται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας των δεδομένων σας.

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τη σύμβαση με τον διαχειριστή της επιχορήγησης, δηλαδή έως την 30.4.2028 ή για όσο τυχόν επιπλέον απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με φορολογικά ή εργασιακά δεδομένα και στη συνέχεια διαγράφονται με τον ενδεδειγμένο και πλέον ασφαλή τρόπο, εκτός αν προκύψει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους, για τον οποίο θα ενημερωθείτε σχετικά. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει το ενδιαφέρον σας να ενημερώνεστε για άλλες δραστηριότητές μας και για το σκοπό αυτό έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας ή και για κάθε περίπτωση που έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, τα συγκεκριμένα δεδομένα σας θα διατηρούνται μέχρι την τυχόν ανάκληση αυτής, εκτός αν προκύψει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους, για τον οποίο θα ενημερωθείτε σχετικά ή εκτός αν σας έχουμε γνωστοποιήσει διαφορετικό, βραχύτερο χρόνο διατήρησης των δεδομένων αυτών κατά τη λήψη της συγκατάθεσης.

Ασφάλεια δεδομένων – αποθήκευση σε cloud

Φροντίζουμε για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Για το σκοπό αυτό υιοθετούμε σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία βελτιώνουμε συνεχώς. Πέραν της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της δήλωσης εμπιστευτικότητας προσωπικού κλπ συνεργατών και πέραν των φυσικών μέτρων προστασίας που λαμβάνονται για τα δεδομένα που τηρούνται σε έγχαρτη/έντυπη μορφή (φυσικό αρχείο), τα μέτρα προστασίας των δεδομένων που τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο είναι αποτέλεσμα της αποτίμησης ψηφιακών κινδύνων που επιδιώκεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στα μέτρα αυτά συγκαταλέγονται ο έλεγχος πρόσβασης, η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η χρήση λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού καθώς και η συνεχής παρακολούθηση ασφάλειας πληροφοριών.

Αποθήκευση σε υπολογιστικό νέφος (cloud)

Τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται ηλεκτρονικά ενδέχεται για λόγους προστασίας τους να αποθηκευθούν σε ειδικό υπολογιστικό νέφος (cloud) που παρέχεται από εταιρεία εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή σε τρίτη χώρα που θα διαθέτει απόφαση επάρκειας ή τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας.

Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης – κατάρτιση προφίλ

Δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε σε οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση τους για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός προσώπου (κατάρτιση προφίλ).

Επίσκεψη στην ιστοσελίδα – cookies

Γενικές πληροφορίες

Από την ιστοσελίδα του έργου συλλέγονται προσωπικά σας δεδομένα ως επισκεπτών προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα, για λόγους ανάλυσης της επισκεψιμότητας και για λόγους επικοινωνίας ή ενημέρωσής σας, εφόσον εσείς δηλώσετε σχετική επιθυμία (βλ. κατωτέρω για φόρμα επικοινωνίας και newsletter) και εφόσον αποδεχθείτε τα αναφερόμενα στην παρούσα. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα σας δεν εμφανίζονται δημόσια, ενώ πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο οι διαχειριστές της ιστοσελίδας που δεσμεύονται για την τήρηση εμπιστευτικότητας. Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη και εν γένει προστασία των προσωπικών σας αυτών δεδομένων λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και δεν τα κοινοποιούμε περαιτέρω.

IP Address

Η ιστοσελίδα μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή σας αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Στις περιπτώσεις που ο  φυλλομετρητής σας (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας σας από την ιστοσελίδα μας, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση η άδεια σας αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε την άδειά σας αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, κοκ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε. Γενικώς τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα. Τα cookies «αποθηκεύονται» στο πρόγραμμα περιήγησης σας, αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα τεχνικά απαραίτητα cookies, αυτά δηλαδή που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την περιήγηση σας. Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στη συσκευή σας, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν υπάρχει υποχρέωση λήψης της συγκατάθεσής σας για την χρήση αυτών των cookies ή, αλλιώς, δεν χρειάζεται να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάστασή τους, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας. Επίσης η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητά σας στην ιστοσελίδα, με σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας αυτής και τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας. Για τη χρήση των cookies αυτών χρειάζεται να επιλέξετε αν θα αποδεχθείτε ή θα απορρίψετε την εγκατάστασή τους.

Ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης του browser σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να σας ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, εσείς ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να γνωρίζετε γενικά ότι στην περίπτωση αποκλεισμού των cookies ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.

Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (link) εντός της ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη σας.

Newsletter

Ανά τακτά διαστήματα εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) για εκδηλώσεις και δράσεις του έργου. Η εγγραφή στις λίστες γίνεται από ειδική εφαρμογή της ιστοσελίδας μετά από συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του ενδιαφερομένου και αποδοχής των αναφερόμενων στην παρούσα. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής, με σχετικό σύνδεσμο (unsubscribe). Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

Υποβάλλοντας το μήνυμά σας και συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας σε φόρμα επικοινωνίας αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση του email και του ονοματεπωνύμου σας εκ μέρους της ιστοσελίδας. Δεσμευόμαστε να μην χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης ούτε να τα μεταβιβάζουμε σε τρίτα πρόσωπα.

Τα δικαιώματά σας

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσετε πρόσβαση στα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα (αντίγραφα, πληροφορίες)

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη, ακριβή και να ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή

γ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας στις παρακάτω περιπτώσεις: εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εάν ανακαλείτε την συγκατάθεση στην οποία τυχόν βασίζεται η επεξεργασία και εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, εάν εναντιώνεσθε στην επεξεργασία, εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή εάν αυτό επιβάλλεται από νομική υποχρέωσή μας

δ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις: σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών και μέχρι την επαλήθευσή τους, σε περίπτωση εναντίωσης σας στην επεξεργασία ή στη διαγραφή τους, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν μας είναι πλέον απαραίτητα αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεών σας

ε) Να ζητήσετε να σας παραδώσουμε ή να διαβιβάσουμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία γίνεται ηλεκτρονικά με αυτοματοποιημένα μέσα.

στ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αυτή έχει ως νομική βάση της τα έννομα συμφέροντά μας ή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, εκτός αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

Άσκηση δικαιωμάτων

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην ανωτέρω αναγραφόμενη ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του χωρίς καμία χρέωσή σας, εξαιρουμένων των προδήλως αβάσιμων, υπερβολικών ή επαναλαμβανόμενων αιτημάτων. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας θα ενημερωθείτε αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ικανοποίηση του αιτήματός σας – και μέχρι εξήντα (60) ακόμη μέρες – θα ενημερωθείτε σχετικά επίσης εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523, email: [email protected], fax 210-6475628, www.dpa.gr)

Επικαιροποίηση της παρούσας

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ενδέχεται να προβαίνει σε επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ανατρέχετε στην εκάστοτε πολιτική προστασίας δεδομένων που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα και να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοσή της.

 

 

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος
Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, Καλλιθέα
Τηλέφωνο: (210) 9221739, (210) 9227611

Υπ. Επικοινωνίας έργου
Αντώνης Μπούγιας
[email protected]

Copyright © 2024.

Manufactured by Sociality

Το έργο «Σβήνουμε το στίγμα.Στο λόγο μας» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος και εταίρους το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και την Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr