Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Φορείς υλοποίησης / Εταίροι

Μάθετε για τον φορέα υλοποίησης και τους εταίρους του έργου.

Φορέας Υλοποίησης:
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ιδρύθηκε το 1986, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας και προωθεί την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την κοινωνική ενσωμάτωση, την απασχόληση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και την στήριξη των δικαιωμάτων τους ενισχύοντας το σεβασμό στην ανθρώπινη υπόστασή τους και την ισοτιμία τους ως πολίτες.

H Εταιρία έχει συμβάλλει στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση της χώρας, βασιζόμενη στις αρχές της Κοινωνικής – Κοινοτικής Ψυχιατρικής, η οποία στοχεύει στην εναρμόνιση της λειτουργίας του ψυχικά πάσχοντος και της οικογένειάς του με το κοινωνικό σύνολο, μέσα από τη δημιουργία εναλλακτικών – ως προς το ίδρυμα – μορφών κοινοτικής περίθαλψης. Στόχος είναι η αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Συνολικά, ανά έτος, παρέχονται υπηρεσίες σε περίπου 3500 ασθενείς. Το σύνολο του απασχολουμένου προσωπικού ανέρχεται περίπου σε 220 άτομα.

Οι σκοποί της Εταιρίας είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 • Η εξίσωση και η προαγωγή της Κοινωνικής Ψυχιατρικής
 • Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα ψυχικής υγείας
 • Η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης σε άτομα με ψυχικές διαταραχές.
 • Η παροχή εκπαίδευσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
 • Οι δράσεις για τη διαχείριση της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής διαφοράς και της αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών.
 
Εταίροι:

Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ)

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ) είναι ένα από τα πιο δραστήρια ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα. Επιδιώκει να συμβάλει στην προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους δικαίου, στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με σεβασμό στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Για την υλοποίηση των σκοπών του το ΚΕΣΔ υλοποιεί ερευνητικές δράσεις, παρεμβάσεις στο πεδίο, εκπαιδευτικές δράσεις καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Έχει αναλάβει έργα έρευνας, συμβουλευτικής υποστήριξης και παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας σε 20+ χώρες, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το ΚΕΣΔ συντονίζει (από το 2007) το Εθνικό Σημείο Επαφής του Δικτύου για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (FRANET) που διατηρεί ο Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς είναι μέσα στο επίκεντρο των διεθνών δραστηριοτήτων του Κέντρου. Παράλληλα, συντονίζει την ερευνητική ομάδα “Constitution-Making and Constitutional Change Research Group” της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου και είναι μέλος στο ελληνικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τα Κοινωνικά Δικαιώματα (ANESC). Είναι πιστοποιημένος φορέας για τα προγράμματα διδυμοποίησης της ΕΕ. Συντονίζει την ερευνητική ομάδα “Constitution-Making and Constitutional Change Research Group” της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου με τη διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας και εκδόσεων σε Ευρώπη και Β. Αμερική.

Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα

H Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα ιδρύθηκε το 1997 ως Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία.
Οι σκοποί της είναι κοινωφελείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αφορούν την ποιότητα ζωής και την αποκατάσταση των Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα που ανήκουν κατά προτεραιότητα σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και άτομα με ειδικές ανάγκες που διαβιούν στην κοινότητα κάτω από συνθήκες φτώχειας και κοινωνικό – οικονομικής εξαθλίωσης.

Στόχοι:

 • Η Φροντίδα για την ποιότητα ζωής των Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα.
 • Η δια παντός τρόπου αποκατάσταση.
 • Η Μέριμνα για στέγη, διαβίωση και εργασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Η δια παντός τρόπου προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Η ουσιαστική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και η ισότιμη αντιμετώπισή τους, η ευαισθητοποίηση της κοινότητας ως προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε να επιτευχθεί η αρμονική συνύπαρξη.
 • Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών της και η γενικότερη συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων των μελών του προγράμματος των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος Νομού Φωκίδας.
 • Ο επιστημονικός προβληματισμός, η μελέτη και η ενημέρωση γύρω από θέματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
 • Η ανταλλαγή επισκέψεων και απόψεων, πληροφοριών και εμπειριών με άλλους εθνικούς ή διεθνείς, ιδιωτικούς ή κρατικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ή συναφή προς αυτή αντικείμενα.

Η Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα εδρεύει στην Άμφισσα. Έχει ιδρύσει προς το παρόν τρία [3] παραρτήματα. Αυτά βρίσκονται στον Νομό Έβρου, στον Νομό Φθιώτιδας και στον Νομό Αττικής. Το κάθε παράρτημα λειτουργεί με μια Τριμελή Συντονιστική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε) και με τα υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν την εταιρία.


Ποιος χρηματοδοτεί την καμπάνια;

Μάθε περισσότερα για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος
Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, Καλλιθέα
Τηλέφωνο: (210) 9221739, (210) 9227611

Υπ. Επικοινωνίας έργου
Αντώνης Μπούγιας
[email protected]

Copyright © 2024.

Manufactured by Sociality

Το έργο «Σβήνουμε το στίγμα.Στο λόγο μας» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος και εταίρους το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και την Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr